Genel Kullanım Şartları

 

1 Kullanım Şartları

Bu Kullanım Şartları (bundan sonra ‘’) ‘Hizmet Sunucu’ (aşağıda açıklanmıştır) ve Web Sitesi (aşağıda açıklanmıştır) ve herhangi bir şekilde özelliklerinden ve içeriklerinden yararlanan tüm taraflar (bundan sonra ‘Ziyaretçiler’) arasındaki ilişkinin kurallarını belirlemekte ve bu ilişkiyi yönetmektedir.

Hizmet Sunucu ve Ziyaretçiler bir arada 'Tarafları’ oluşturur.

 

2 Genel

Hizmet Sunucu tarafından UberSkor.com web sitesi (bundan sonra ‘web sitesi’) aracılığıyla sunulan herhangi veya tüm özellikler ve hizmetler ve bunlarla ilgili tüm bilgiler, materyaller ve linkler aşağıda belirtilen KŞ kapsamındadır. Hizmet Sunucu ile yazılı bir şekilde aksi yönde anlaşılmadıysa, KŞ web sitesi tarafından sunulan tüm fonksiyonlar da dahil olmak üzere Web sitesinin kullanımında Hizmet Sunucu ve Ziyaretçi arasındaki ilişkinin kurallarını belirler.

Ziyaretçi web sitesini kullanmadan önce KŞ'nı dikkatle okumak ve anlamak zorundadır. Bir Ziyaretçinin web sitesini kullanması başka herhangi bir şey yapmadan KŞ'ları okuduğu, anladığı ve kabul ettiği anlamına gelir.

Hizmet Sunucu gerekli olduğu zaman KŞ'nı askıya alma, ekleme yapma, sonlandırma, değiştirme ve/veya destekleme hakkını saklı tutar.

Hizmet Sunucu, Ziyaretçinin bu sayfaların içeriğini düzenli ve dikkatli olarak okumasını tavsiye eder. Ziyaretçi web sitesini kullanarak KŞ'larına ve Ziyaretçinin farkında olup olmamasına bakılmaksızın, yapılan en son değişikliklere tabi olmayı kabul etmiş olur.

Hizmet Sunucu tüm Kullanıcıların web sitesini güncellenmiş en son KŞ'na göre kullanıp kullanmadığını doğrulamak zorunda değildir. KŞ'nın yürürlükteki versiyonu web sitesinde yayınlanan versiyonudur.

Bu web sitesi sadece kanuni amaçlar için kullanılabilir. Web sitesi, yürürlükteki herhangi bir kanun veya düzenlemenin hilafına veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını çiğneyecek şekilde herhangi bir materyalin aktarılması, dağıtımı, yayını veya saklanması için kullanılması kesinlikle yasaktır. Buna (bununla sınırlı olmaksızın) web sitesinin bir telif hakkını, marka hakkını, ticari sırrı veya başka bir entelektüel mülk hakkını ihlal edecek; müstehcen veya küçüklere zararlı olacak veya yasadışı bir eylem olacak veya taciz olarak değerlendirilebilecek, iftira veya karalama mahiyetinde, herhangi bir gizlilik veya veri koruma yasasını ihlal edecek veya sahtekarlık mahiyetinde ve borsa kontrol veya kumar yasasını ihlal edecek mahiyette bir amaç için web sitesinde veya web sitesi aracılığıyla bir materyalin aktarılması, dağıtımı, yayını veya saklanması da dahildir.

Web sitesinin istenmeyen amaçlar için kullanımı ve/veya istismar edilmesi durumunda, Hizmet Sunucu Ziyaretçiyi web sitesinden engelleme ve Ziyaretçinin adına açılmış olan her türlü hesabı kapatma hakkını saklı tutar. Hizmet Sunucu tamamen kendi takdir hakkını kullanarak Ziyaretçiyi davet etme hakkını saklı tutar.

 

3 Hizmetler

Web sitesi spor etkinlikleri hakkında canlı spor bilgileri, gerçek zamanlı spor skorları, maç sonuçları, fikstür, kadro ve spor istatistikleri gibi bilgiler içeren etkileşimli web ve mobil uygulaması/özellikleri sunmaktadır. Web sitesinde yer alan sonuçlar ve diğer istatistikler diğer bağımsız kaynaklar (üçüncü taraf) sunulan veya şirket için çalışma sonucu elde edilen veya diğer resmî web sitesi tarafından sunulan bilgileri yansıtır. Hizmet Sunucu web sitesinde gösterilen içeriği, maç sonuçlarını ve diğer bilgileri düzenli olarak güncellemek için elinden geleni yapsa da web sitesinde görülen sonuçların teyit edilmesini kesinlikle tavsiye ederiz. Hizmet Sunucu, Ziyaretçinin web sitesinde yer alan sonuçları ve diğer bilgileri kullanımından dolayı sorumlu tutulamaz.

 

4 Üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalar

Ziyaretçi web sitesini ziyaret ettikten sonra üçüncü taraflarla istemli veya istemsiz olarak kuracağı iletişimin ve bundan doğan herhangi bir sonucun Hizmet Sunucudan tamamen bağımsız olduğunu ve bu iletişim doğrudan sonucu olarak doğacak olan herhangi bir anlaşma veya beklenti ve diğer sonuçlardan Hizmet Sunucunun hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

Ziyaretçi ve böyle bir üçüncü taraf arasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık hiçbir şekilde Hizmet Sunucuyu içeremez.

Web sitesi reklamlarında görünen üçüncü taraflar da dahil olmak üzere hiçbir üçüncü tarafın Ziyaretçilerin Kişisel Verilerine veya Ziyaretçinin Hizmet Sunucuya vermiş olduğu başka herhangi bir veriye erişimi yoktur.

 

5 Görsel/işitsel içerik

Hizmet Sunucu web sitesi aracılığıyla görüntülenen harici web sitesi içeriğinden sorumlu değildir. Web sitesindeki hiçbir video Hizmet Sunucunun sunucularında barındırılmamakta veya Hizmet Sunucu tarafından oluşturulup sunucuya yüklenmemektedir.

 

6 Aktif olmayan hesaplar

Bir Ziyaretçi web sitesinde bir hesap açtıysa ancak 60 gün boyunca bu hesaba erişmediyse, Hizmet Sunucu bu hesabı daha önceden bilgilendirme yapmaksızın anında kapatma hakkını saklı tutar.

 

7 Entelektüel mülk

Hizmet Sunucu tarafından daha önce herhangi bir yazılı yetkilendirme olmaksızın Ziyaretçiler web sitesindeki herhangi bir içeriği kopyalayamaz, değiştiremez, oynayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, yeniden üretemez, transfer edemez, karşıya yükleyemez, indiremez veya başka herhangi bir şekilde kullanıp değişiklik yapamaz.

Uberskor, uberskor.com şirketinin bir markasıdır. Bu markanın ve diğer ilgili markaların kullanımı yasaktır ve markaların tüm hakları saklıdır.

Bu maddenin ihlali Avrupa Birliği yasaları ve diğer mevzuat kapsamında entelektüel mülk haklarının ihlali anlamına gelir. Hizmet Sunucu ve onun tarafından yetkilendirilen herhangi bir taraf, doğrudan veya dolaylı olarak bu ihlali yapan tarafa karşı yasa çerçevesinde hak arama hakkını saklı tutar.

 

8 İlişki türü

Bu KŞ Ziyaretçi ile Hizmet Sunucu arasında herhangi bir ortaklık, aracılık veya ortak teşebbüs ilişkisi kurmaz.

 

9 KŞ’nın ihlali

Ziyaretçi KŞ’nın herhangi bir maddesine uymazsa veya Hizmet Sunucu Ziyaretçinin KŞ’nın herhangi bir maddesini doğrudan veya dolaylı bir şekilde ihlal ettiğine dair mantıklı şüpheleri varsa, Hizmet Sunucu Ziyaretçiyi web sitesinden yasaklamak veya Ziyaretçinin adına açılmış veya onunla ilgili olan her türlü hesabı kapatma ve tamamen kendi takdir hakkını kullanarak Ziyaretçiye karşı dava açma hakkını saklı tutar.

 

10 Yasaya uygunluk

Ziyaretçilere ikamet ettikleri ve/veya bulundukları ve/veya vatandaşı oldukları ülkenin mevzuatına uygun hareket etmeleri tavsiye edilir. Hizmet Sunucu, web sitesi kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir merci tarafından herhangi bir Ziyaretçiye karşı yapılan işlemlerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

11 Yasa & forum ve/veya topluluk

Bu KŞ hukuk prensipleri ile çakışma yaşamamak kaydıyla Malta yasaları kapsamında işletilir. Taraflar bu KŞ ile ilgili olarak doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için Malta mahkemelerine başvurabilirler. Bu ŞK için uygulama alanı dışında bırakılmış olan Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri geçerli değildir.

 

12 Başlıklar

Başlıklar bu ŞK okumanızı kolaylaştırmak ve daha anlaşılabilir kılmak için kullanılmaktadır. Başlıklar, başlığı takip eden paragrafın içeriği hakkında bilgi vermek için kullanılmamaktadır. Başlıklar hiçbir nedenle Hizmet Sunucuyu bağlamaz.

 

13 Feragatname

Hizmet Sunucu tarafından Ziyaretçinin bu KŞ’nın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi dolayısıyla yapılan herhangi bir istisnanın, bu KŞ ile ilgili olarak gelecekte aynı veya başka türden bir ihlal için de bir istisna yapılacağı anlamına gelmez.

 

14 Sorumluluk Reddi

 

14.1 Beyan ve taahhütler

Hizmet Sunucu, KŞ ile ilgili yürürlükteki mevzuatta açıkça belirtilenler hariç olmak üzere, web sitesi içeriğinin doğru veya herhangi bir amaç için uygun olduğuna dair herhangi bir taahhütte bulunmaz, söz veya garanti (doğrudan veya dolaylı olarak) vermez.

Ziyaretçi bu uygulamayı riski kabul ederek kullanır. Web sitesi bir oyun veya kumar sitesi değildir. Bu web sitesi sunucusu oyun veya kumar hizmetleri sunmamaktadır; dolayısıyla oyuncuların paralarını bulundurmamakta ve herhangi bir oyun işlemi gerçekleştirmemektedir.

Hizmet Sunucu şunlar hakkında garanti vermez: -Web sitesi tarafından sunulan fonksiyonların yetkilendirilmiş olması, işlemlerin Ziyaretçiyi tatmin etmesi, hizmetin tamamen güvenli ve hatasız olması, düzenli olarak güncellenmesi, her türlü yazılım hatasının düzenli olarak düzeltildiği, kesintisiz hizmet verdiği, websitesi hatasız ve virüssüz olduğu, sürekli çalışır halde olduğu, yeterli oldukları, bilgilerin ve fonksiyonların güvenilir odlukları veya web sitesinden alınan bilgilerin ve kullanılan fonksiyonların yeterli ve güvenilir olduğu. Siteye erişmeyi tercih eden kişiler bunu kendi inisiyatifleri ile yaparlar ve yerel yasalara uymaktan ve yerel hukuk kurallarına uymaktan sorumludur.

Web sitesi üçüncü taraf web sitelerine/uygulamalara/reklamlara/içeriğe linkler ve referanslar içerebilir. Bu web siteleri/uygulamalar/reklamlar/içerik normalde web siteleri/uygulamalar/reklamlar/içerikte yer alan farklı şart ve koşullara tabidir. Bunlar Ziyaretçiye kolaylık sağlaması ve onun ilgisi için sunulur ve bu web siteleri/uygulamalar/reklamlar/içerikte bulunan bilgilerle ilgili Hizmet Sunucunun herhangi bir sorumluluğunu, onayını ima etmez. Hizmet Sunucu kendi etki alanında bulunmayan içerik veya bilgi, metin veya grafiklerin doğruluğu ve ulaşılabilirliği ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir garanti vermez.

 

 

14.2 Zarar veya kayıp

Hizmet Sunucu bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ticari zarar, avantajın kaybedilmesi, beklenilen kazancın, kazanç veya diğer karın kaybedilmesi, işin kesintiye uğraması, ticari bilgilerin kaybı veya diğer maddi veya nedensel zarar da dahil olmak üzere web sitesinin kullanımının sonucu olarak Ziyaretçinin veya bir üçüncü tarafın uğradığı zarardan sorumlu değildir.

Hizmet Sunucu web sitesinde gösterilen bilginin kullanılmasından doğan üçüncü taraf web siteleri/uygulamalarında uğranılan zararlardan veya elde edilen kazançlardan sorumlu değildir.

Üstteki iki maddenin genel geçerliğini ortadan kaldırmaksızın, aşağıdaki durumlarda herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir:

 1. Yanlışlık, yanlış basım, yanlış anlamlandırma, yanlış duyma, yanlış okuma, yanış çeviri, yazım hataları, okumada yanlışlıklar, işlem hataları, teknik riskler, kayıt hataları, gösterme hataları, mücbir sebepler ve/veya diğer benzeri hata/yanlışlıklar;
 2. Hizmet Sunucu kurallarının ihlali;
 3. Suç eylemleri;
 4. Hizmet Sunucu tarafından verilen herhangi bir biçimdeki tavsiyeler;
 5. Yasal eylemler veya diğer yasal yollar;
 6. Ziyaretçilerin veya üçüncü tarafların web sitesi kullanmalarının sonucu olarak uğradıkları zarar veya hasar, içerik veya Hizmet Sunucu tarafından tavsiye edilen herhangi bir link;
 7. Ziyaretçilerin veya üçüncü tarafların web sitesinde yapılan değişiklikler veya hizmetin askıya alınması veya hizmet kesintileri sonucu olarak uğradıkları zarar veya hasar;
 8. Bir arıza, unutma veya Hizmet Sunucunun kontrolü dışındaki başka herhangi bir faktörden kaynaklanan ve web sitesinin veya içeriğinin herhangi bir kişi tarafından suça konu olacak şekilde kullanılması;
 9. Web sitesinin herhangi bir üçüncü taraf tarafından Ziyaretçinin Kullanıcı Adı ve Şifresi kullanılarak giriş yapılması gereken özel alanlarına erişerek kullanılması;
 10. Web sitesinin sunduğu hizmetler, fonksiyonlar veya diğer özelliklerde virüsler veya hatalardan dolayı, bunların web sitesinin diğer parametrelerinin tamamını etkilediğinden oluşan farklılıklar ve bu farklılıklardan doğan her türlü hasar, maliyet, harcama, zarar veya yükümlülük;
 11. Ziyaretçilerin web sitesi erişim sağlamak için sözleşme yaptığı bir internet hizmet sağlayıcısının veya başka herhangi bir üçüncü tarafın yaptığı herhangi bir eylem veya eksiklik. İnternet hizmet sağlayıcı ve Ziyaretçi arasında dava açılırsa, Hizmet Sunucu bu davanın bir parçası olamaz ve bu dava hiçbir şekilde bu KŞ’larını etkileyemez; ve
 12. Hizmet Sunucu tarafından web sitesi için yetkilendirilmemiş başka bir üçüncü taraf veya başka bir Ziyaretçi tarafından gönderilen materyalin içeriğinden dolayı bir Ziyaretçinin uğradığı zarardan dolayı doğan talepler.

 

15 Gizlilik Politikası

UberSkor.com web sitesi ve mobil uygulamaları (bundan sonra ‘web sitesi’) Uygulamaları görüntüleyen veya başka herhangi bir şekilde kullanan tüm tarafların (bundan sonra ‘Ziyaretçiler’) gizliliğine saygı gösterir ve gizliliklerini korumak için elinden geleni yapar. Web sitesi, Ziyaretçilere websitesi tarafından sunulan hizmetleri sunabilmek için ve sadece altta belirtilen nedenlerle Ziyaretçileri hakkında ‘Kişisel Veri’ (altta açıklanmıştır) toplayabilir ve kullanabilir.

Bu Gizlilik Politikası uluslararası düzenlemelere ve Malta Veri Koruma Yasasında (Malta kanunları Bölüm 440), Kişisel Verilerin İşlenmesi (Elektronik İletişim Sektörü) Tüzüğü’nde (daha sonraki değişiklikler dahil olmak üzere 2003’e 16 sayılı Yasal Tebligat) kendisine yer verildiği gibi Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (Tüzük (AB) 2016/679) uygundur ve çevrimiçi olarak kişisel verilerin toplanması hakkındaki minimum gereksinimler konusunda 17 Mayıs 2001 tarihinde kabul edilen Veri Koruma Çalışma Grubu Makale 29 Öneri 2/2001’i esas alır.

Web sitesi ziyaretçilerinden toplanan verilerin kontrolörü 38 Triq San Luqa, Tal-Pietà, Malta adresinde bulunan ve bu web sitesinden sorumlu olan Uberskor şirketidir.

Veri kontrolörüne stefan@uberskor.com adresinden ulaşılabilir.

Hizmet Sunucuya stefan@uberskor.com adresinden ulaşılabilir.

 

16 Bu Beyanın Amacı

Bu beyanın amacı:

 • Kontrolörün sizden hangi tür kişisel bilgileri toplayacağını ve bu kişisel bilgileri nasıl kullanacağımızı belirlemek;
 • Kontrolör tarafından kişisel berilerin toplanmasının esaslarını belirlemek;
 • Kontrolörün kişisel bilgilerinizi nasıl işleyeceği hakkında sizi bilgilendirmek;
 • Kişisel bilgilerinizin kanuni ve sorumlu bir şekilde işlenmesi ile ilgili olarak veri koruma düzenlemeleri çerçevesinde Kontrolörün sorumluluklarını açıklığa kavuşturmak; ve
 • Veri koruma haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek.

Kişisel verilerinizi yürürlükteki veri koruma düzenlemeleri ve 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Tüzüğü AB 2016/679 (“GDPR”) düzenlemelerine uygun ve kanuni bir şekilde işliyoruz.

 

17 Kişisel Verilerin toplanması

Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği hallerde web sitesi, ziyaretçilerin web sitesini sadece görüntülediği zamanlarda herhangi bir Kişisel Veri toplamaz. Ancak, kayıt işleminden sonra web sitesinde sunulan bazı ek veya gelişmiş hizmetlerden yararlanmak için web sitesi Ziyaretçilerin bazı Kişisel Verilerine ihtiyaç duyar. Bu durumlarda web sitesi ziyaretçilere, ziyaretçilerin Kişisel Verilerinin toplanması ve kullanılmasını kabul edip etmediklerini sorar. Kayıttan sonra veya başka zamanlarda web sitesinde ziyaretçilerden kullanıcı adlarını (normalde bir e-posta adresi) ve şifrelerini göndermelerini isteyebilir.

Ziyaretçiler Kişisel Bilgilerini sunmak veya web sitesi tarafından Kişisel Bilgilerinin toplanmasına izin vermek zorunda değildir. Ancak, web sitesi, Kişisel Verilerinin toplanmasına izin vermeyen Ziyaretçilere web sitesi tarafından sunulan tüm hizmetleri sunamayabilir.

Ziyaretçiler web sitesinin Kişisel Verilerini toplamalarına daha önce izin vermelerine rağmen, stefan@uberskor.com adresiyle iletişime geçerek daha sonra bu izni geri çekebilir. İznin geri çekilmesi durumunda kayıttan sonra sunulan ek veya gelişmiş hizmetler sunulamayacaktır.

 

18 Veri sahibi olarak haklarınız

18.1.1 Erişim hakkı

Ziyaretçiler Kontrolörden (burada açıklanmıştır) toplanan ve/veya kullanılan Kişisel Verileri hakkında kişisel bilgi alma hakkına sahiptir. Bu talep Kontrolöre yazılı bir talep gönderilerek iletilebilir (burada açıklanmıştır).

Uygulama toplanan Kişisel Verilerin güncel olması için elinden gelen çabayı gösterir. Ancak, Ziyaretçiler, Uygulamanın bulundurduğu Kişisel Veriler hakkındaki değişiklikleri Uygulamaya bildirmeye davet edilir.

18.1.2 Verinin düzeltilmesi, engellenmesi veya silinmesi

Kişisel Verilerinin doğru olmadığını düşünen Ziyaretçiler, Kontrolörden yazılı olarak verilerini düzeltmesini isteyebilir. Ziyaretçiler ayrıca Kontrolörden yasa dışı bir şekilde kullanılması halinde Kişisel Verilerinin engellenmesini veya silinmesini talep edebilir.

18.1.3 İtiraz hakkı

Bizimle istediğiniz zaman bilgi@uberskor.com adresinden iletişime geçerek Kişisel Bilgilerinizin pazarlama amacıyla kullanılmamasını (örneğin bizden yaklaşan etkinlikler hakkında haberler, haber bültenleri veya yayınlar alma) talep edebilirsiniz; bu durumda verileriniz bundan sonra bu amaçlarla kullanılmayacaktır.

18.1.4 İzni geri çekme hakkı

Bu beyana ve burada açıklanan işleme uygulamalarına gösterdiğiniz rızayı ve verdiğiniz izni istediğiniz zaman bilgi@uberskor.com adresine eposta göndererek geri çekebilirsiniz. Bu, geri çekilmesinden önce izni temel alarak yürüttüğümüz işlemlerin yasallığını etkilemez. İznin geri çekilmesi hizmetlerimizi anında kesmemize yol açacaktır.

18.1.5 Düzeltme hakkı

Ek bildirimlerde bulunmak yoluyla da dahil olmak üzere, hakkınızdaki doğru olmayan Kişisel Verileri düzeltme, güncel olmayan her türlü bilgiyi güncelleme ve eksik Kişisel Verileri tamamlama hakkına sahipsiniz.

18.1.6 Silme hakkı

Hakkınızda bulundurduğumuz Kişisel Verinin aşağıdaki artık bu veriye gereksinimin kalmadığı durumlarda silinmesini isteyebilirsiniz:

 • Kişisel Verinizi işlememiz için bize verdiğiniz izni geri çektiğinizde;
 • Kişisel Verinizin artık işlemesine gerek kalmadığında; veya
 • Kişisel Veriniz yasa dışı bir şekilde işlendiğinde.

18.1.7 İşlenmeyi kısıtlama hakkı

Aşağıdaki durumlarda işleme faaliyetimizi kısıtlayabilirsiniz:

 • Bu Kişisel Verinin doğru olmadığını iddia ettiğinizde, Kişisel Verinin doğruluğunu kontrol etmemize izin verecek bir süre için;
 • Işlemin yasa dışı olarak değerlendirilmesi ve Kişisel Verinizin silinmesine karşı çıktığınız ve bunun yerine kısıtlanmasını istediğinizde;
 • Burada açıklanan nedenlerle artık Kişisel Verinize ihtiyaç duymadığımız, ancak bunlara yasal taleplerinizin belirlenmesi, uygulanması veya savunulması için ihtiyaç duyduğunuzda; veya
 • Işlemimize karşı çıkmanız durumunda, işlem faaliyetlerimizin yasal dayanaklarının sizinle ilgili olanlara üstün olup olmadığının doğrulanmasını beklerken.

18.1.8 Verilerin taşınabilirliği hakkı

25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla, Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış ve makineler tarafından okunabilir bir biçimde alma ve bu verileri başka bir Kontrolöre (GDPR belgesinde açıklanmıştır) gönderme hakkına sahipsiniz.

 

19 Kişisel Verilerin toplanmasını ve kullanılmasının amaçları

Uygulama tarafından toplanan Kişisel Veriler Veri Koruma Yasası (Malta Kanunları Bölüm 440) ve burada belirtilen diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve sadece aşağıdaki amaçlarla işlenmelidir:

 1. Ziyaretçilerle iletişim kurmak;
 2. Ziyaretçilerin kişisel hesaplarına yeni şifre göndermek;
 3. Uygulamayı bir dereceye kadar yapılandırma imkânı sunan bazı gelişmiş özellikler sunmak;
 4. Uygulama tarafından sunulan içeriği geliştirmek;
 5. Ziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir Uygulama içeriği ve/veya tasarımı sunmak

 

20 Veri işlemenin yasal dayanakları

Kişisel Verilerinizi ancak ve ancak bize izin vermeniz veya şu ana kadar açıkladığımız gibi size hizmet sunmak ve/veya bu bildirimde açıklanan amaçlar için gerekli olması durumunda işliyoruz.

Ayrıca yasalar çerçevesinde herhangi bir hukuki zorunluluğu karşılamak için Kişisel Verilerinizi bir hukuki nedenle de işleyebiliriz. Bunların arasında yasal taleplerin savunulması veya herhangi bir mahkeme veya yetkilinin emrine uyum sağlamak da bulunabilir.

 

21 Pazarlama

Bu Uygulama aracılığıyla bize bilgilerinizi vermeniz ve bu bilgileri almayı tercih ederek pazarlama bilgileri almak istemeniz durumunda bizden pazarlama konulu iletiler alacaksınız.

Kişisel Verilerinizi pazarlama amacıyla ve bunun için özel izniniz olmaksızın herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşmayacağız.

 

22 Kişisel Verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması

Hizmet Sunucu Ziyaretçilerin Kişisel Verisini daha önce bu konuda verilmiş bir izin olmadan herhangi bir üçüncü tarafa satmaz, pazarlamaz veya kiralamaz veya başka bir şekilde paylaşmaz. Ancak, Kişisel Veri Uygulamanın satılması durumunda üçüncü taraflarla paylaşılabilir.

Yukarıda açıklananlar, Uygulamanın Ziyaretçilerin Kişisel Verilerini üçüncü taraflarla paylaşması hakkındaki herhangi bir yasal zorunlulukla ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla geçerlidir.

Yukarıdakiler ayrıca Kişisel Verinin toplanması ve kullanılması için bir veya biden fazla Amaç için kesinlikle gerekli olan paylaşımlarla ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla geçerlidir. Bu durumda Uygulama ilgili Ziyaretçilerin iznini ister.

Hizmet Sunucu Ziyaretçiler, satışlar, trafik ve Uygulamayla ilgili diğer istatistiki bilgilerle ilgili istatistikleri üçüncü taraflarla paylaşma hakkını saklı tutar, ancak bunlarda herhangi bir Ziyaretçiyle ilgili kimlik tanımlayıcı bilgi yer almaz.

 

23 Günlük dosyaları

Uygulamayı daha iyi yönetmek ve genel kullanım için Ziyaretçiler hakkında geniş demografik bilgi toplamak amacıyla, Uygulama tüm Ziyaretçilerin IP adreslerini ve her bir Ziyaretçi tarafından ziyaret edilen sayfaları otomatik olarak kaydeder.

 

24 Çerez feragatnamesi

“Çerez” bir web sunucusu tarafından Ziyaretçinin bilgisayarına kaydedilen bir bilgidir ve web hizmetinin kişiselleştirilmesi için kullanılır. Uygulama çerezleri daha sonra bir fonksiyonun çalıştırılması için ihtiyaç duyulabilecek Ziyaretçilerin eylemleri hakkında bilgi saklamak için kullanır. Ziyaretçiler tarayıcı ayarlarından çerezleri devre dışı bırakabilir. Çerezleri içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Ayrıca Uygulama analiz ortaklarımız, bazı reklam ortaklarımız (programla ilgili) ve sosyal medya (sadece ve sadece sosyal medya hesabınız ile giriş yaptığınızda) ile sitemizi kullanımınız hakkında bilgi paylaşıyoruz. .

 

25 Kişisel Verilerin üçüncü ülkelere transferi

Kontrolör hiçbir Kişisel Veriyi Avrupa Ekonomik Bölgesi dışına transfer etmez ve buna mecbur kalırsa Kişisel Verilerinizin yeterli biçimde korunduğundan emin olmak için gerekli tüm tedbirlerin alındığından emin olur.

 

26 Güvenlik

Uygulama ve Kontrolör iletişimin toplanan ve kullanılan Kişisel Verilerin yok olması, kaybolması, kötü amaçlar için kullanılması ve değiştirilmesini engellemek için Ziyaretçinin cihazı ile Hizmet Sunucunun sunucuları arasında Güvenli bağlantı “HTTPS” ile hem teknik hem de kurumsal olarak çeşitli tedbirler almıştır. Buna ek olarak, belirlediğiniz tüm şifreler BCrypt standardı ile saklanmaktadır. Bunlara rağmen, Hizmet Sunucu böyle bir eylemin gerçekleşmeyeceğini garanti edemez.

 

27 Kişisel Verinin saklanacağı süre

Kişisel Veri sadece toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kullanıcının bir (1) yıl boyunca aktif olmaması durumunda, toplanan tüm Kişisel Veri silinecektir.

 

28 Üçüncü taraf web siteleri/uygulamalar

Üçüncü taraf web siteleri/uygulamalar bu Gizlilik Politikasının kapsamında değildir. Bu Uygulama Ziyaretçilerin kolaylığı için diğer sitelere bazı linkler içerir. Uygulama üçüncü taraf web siteleri/uygulamalarda gösterilen içerikten ve bunların gizliliğinizi korumak için aldığı tedbirlerden sorumlu değildir. Ziyaretçilerin Uygulamadan eriştiği diğer web siteleri/uygulamaların yeterli bir Gizlilik Politikası olmayabilir.

 

29 Gizlilik Politikasının kabul edilmesi

Ziyaretçilerin Uygulama ve Kontrolör tarafından Kişisel Verilerinin toplanması ve kullanılmasına verdiği izin yukarıda yer verilen Gizlilik Politikası kapsamındadır. Burada belirtilen şartları ve maddeleri özümsemek ve zaman zaman Uygulama tarafından yapılabilecek değişiklikleri görmek için Ziyaretçilerin Gizlilik Politikasını düzenli olarak okumaları tavsiye edilir.

 

30 Hizmet Sunucu

Hizmet Sunucu, Malta yasalarına göre 22 Kasım 2017’de kaydedilmiş ve kayıtlı adresi 38 Triq San Luqa, Tal-Pietà, Malta olan UberSkor.com şirketidir. Bizimle iletişime geçmek için lütfen stefan@uberskor.com adresine mesaj gönderiniz.

 

31 KŞ versiyonu ve tarihi

Bu bildirim 25.5.2018 tarihinde güncellenmiş ikinci versiyondur (FS.COM-ToU-20180525-2)

Bu, Kullanım Şartlarının İngilizce versiyonunun çevirisidir. İngilizce versiyon ve çeviri arasında farklar veya tutarsızlıklar varsa, İngilizce versiyon geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

Uberskor.com canlı skor ve maç özetleri için hazırlanmış Türkiyenin en iyi ve en hızlı canlı skor web sitesidir. Uberskor.com sitesi üzerinden Futbol canlı maç sonuçları, basketbol canlı maç skorları, Tenis maç skorları ve Voleybol maç skorları gibi dünyanın en popüler spor dallarında oynanan tüm karşılaşmaların skor bilgilerine anlık olarak ulaşabilirsiniz. 

Uberskor.com kullanıcılarına sunulan ücretsiz üyelik oluşturma özelliği ile kullanıcıların favori takım ve liglerini kolaylıkla seçmesine imkan sağlanmaktadır. Üyelik oluşturup, favori seçimlerini yapmış olan kulllanıcıların websitesine her giriş yaptığında favori lig ve takımları sol menüye otomatik olarak ekleniyor olup, bu şekilde favori lig ve takımların bilgilerine kolaylıkla ulaşım sağlanması amaçlanmıştır. 

Uberskor.com canlı skor ve maç özetleri için hazırlanmış Türkiye’nin en iyi ve en hızlı canlı skor web sitesidir. Uberskor.com sitesi üzerinden Futbol canlı maç sonuçları, basketbol canlı maç skorları, Tenis maç skorları ve Voleybol maç skorları gibi dünyanın en popüler spor dallarında oynanan tüm karşılaşmaların skor bilgilerine anlık olarak ulaşabilirsiniz. 

Uberskor.com kullanıcılarına sunulan ücretsiz üyelik oluşturma özelliği ile kullanıcıların favori takım ve liglerini kolaylıkla seçmesine imkân sağlanmaktadır. Üyelik oluşturup, favori seçimlerini yapmış olan kullanıcıların web sitesine her giriş yaptığında favori lig ve takımları sol menüye otomatik olarak ekleniyor olup, bu şekilde favori lig ve takımların bilgilerine kolaylıkla ulaşım sağlanması amaçlanmıştır. 

Uberskor.com canlı skor sitesi ile tüm ülkelerin liglerine ve turnuva maç fikstürlerine haftalar öncesinden kolaylıkla ulaşabilir, gün içerisinde anlık olarak oynanan maçların dakika dakika canlı maç ekranı üzerinden canlı skorları bilgisini ve maç özetini kontrol edebilirsiniz.

Uberskor.com canlı skor sitesinde maç skorları haricinde dünyanın tüm ligleri ve turnuvaları için hazırlanmış takım maç kadroları, karşılaşma yapacak olan takımların önceden oynamış olduğu hem birbirleri ile hem de diğer takımlar ile yaptığı maçların sonuçlarına, oynanacak olan maç saati ve stat bilgileri gibi en detay içeriklere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Uberskor.com sitesi ana sayfa üzerinden tek bir tıklama ile gün içinde oynanacak olan maçların bulunduğu liglere ait güncel puan durumu, takım kadroları ve güncel oyuncu istatistikleri ayrıca siz Uberskor.com kullanıcılarını beklemektedir.

Uberskor.com futbol maç sonuçları ekranından İngiltere Premier Lig canlı skor, İtalya Seri A canlı maç sonuçları, Almanya Bundesliga sonuçları, MLS, Türkiye Süper Ligi maç sonuçları, 2018 Rüya Dünya Kupası maç sonuçları gibi dünyanın en popüler ligleri ve turnuvaları canlı maç sonuçlarına rahatlıkla tek bir tıklama ile ulaşabilirsiniz. 

Uberskor.com ile canlı iddaa sonuçları futbol maçlarını canlı takip edebilirsiniz. Süper Lig canlı maç skorları bilgisine anlık olarak ulaşabilir ve Fenerbahçe canlı skor, Galatasaray canlı skor, Beşiktaş canlı skor bilgisi alabilirsiniz.

Canlı iddaa skorları ve iddaa maç sonuçları bilgilerine uberskor.com sitemizden hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok merak edilen iddaa neticeleri ve İskoçya 1 Ligi puan durumu arama sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İspanya Ligi maç sonuçları, Norveç Ligi maç sonuçları, Fas Ligi maç sonuçları ve zor bulunan Meksika Liga Premier ligi sonuçlarını kolay ve hızlı bir şekilde Uberskor.com üzerinden erişebilirsiniz. Takım kadroları, maç sonuçları ve maç istatistikleri en doğru şekilde Uberskor.com’da.

Yukarı
KAPAT
KAPAT
KAPAT
KAPAT
KAPAT
KAPAT
KAPAT
X CLOSE
Pleaese Wait